Co to jest marketing mix 4P?

  • Share

Co to jest marketing mix 4P?

Jak sama nazwa wskazuje, kompozycja składa się z czterech elementów. Z języka angielskiego są to price (cena), product (produkt), place (miejsce, dystrybucja) i promotion (promocja). Te cztery składniki okazują się kluczowymi i podstawowymi składnikami opracowywania skutecznych kampanii reklamowych. Czym jest każdy ze składników?

Cztery P marketingu - produkt, cena, dystrubucja i promocja. 

Cztery P współpracują ze sobą, tworząc niezbędną mieszankę dla korporacji, aby sprzedać produkt lub usługę. W latach 50-tych Neil Borden spopularyzował marketing mix i podejście czterech P. 

Produkt 

Produkt to rzecz lub towar, który firma zamierza sprzedać swoim klientom. Produkt powinien dążyć do wypełnienia luki na rynku lub do zaspokojenia popytu klientów na więcej już istniejącego produktu. Marketerzy muszą najpierw zrozumieć produkt jest wprowadzany na rynek, jak to różni się od konkurencji, czy produkt może być sparowany z drugorzędnym produktem lub linii produktów, i czy istnieją elementy zastępcze na rynku, zanim będą mogli zbudować skuteczną kampanię. 

Cena 

Cena odnosi się do tego, ile korporacja będzie pobierać za towar. Przy ustalaniu ceny firmy muszą wziąć pod uwagę koszt jednostkowy, wydatki na marketing i koszty dystrybucji. Firmy muszą również zbadać ceny konkurencyjnych pozycji na rynku, jak również to, czy cena, którą oferują jest odpowiednia, aby być realną opcją dla klientów. 

Miejsce

Miejsce dotyczy dystrybucji produktu. Kluczowe kwestie do rozważenia dotyczą tego, czy firma będzie sprzedawać produkt za pośrednictwem fizycznej witryny sklepowej, online, czy za pośrednictwem obu kanałów dystrybucji. Kiedy jest sprzedawany w sklepie, jakiego rodzaju fizyczne lokowanie produktu otrzymuje? Kiedy jest sprzedawany online, jakiego rodzaju lokowanie produktu cyfrowego otrzymuje?

Promocja 

Promocja, która jest zintegrowanym działaniem komunikacji marketingowej. Reklama, sprzedaż, promocje sprzedaży, public relations, marketing bezpośredni, sponsoring i guerilla marketing są przykładami promocji. 
Promocje różnią się w zależności od tego, w którym miejscu cyklu życia znajduje się dany produkt. Marketerzy zdają sobie sprawę, że klienci utożsamiają cenę i dystrybucję produktu z jego jakością, dlatego biorą to pod uwagę przy tworzeniu ogólnego planu marketingowego. 

Jaki dokładnie jest cel marketingu? 

Inbound marketing jest jednym z wielu rodzajów marketingu, ale do tego przejdziemy później. Następnie przyjrzymy się rozróżnieniu między sprzedażą a marketingiem, zanim odpowiemy na pytanie "czym jest inbound marketing?" i przedstawimy kilka przykładów inbound marketingu. 

Wreszcie, porozmawiamy o znaczeniu marketingu w biznesie i podsumujemy to, czego się nauczyliśmy. Po pierwsze, przejdziemy przez funkcje marketingu. W świecie marketingu, istnieje siedem funkcji marketingu: dystrybucja, finanse, badania rynku, ustalanie cen, zarządzanie produktem i usługami, promocja i sprzedaż. 

Zobacz również: 

Nasza oferta: