Analityka internetowa

Specyfika działań reklamowych w internecie sprawia, że
mierzenie skuteczności wymaga przeprowadzenia szczegółowej
analizy na dużych zbiorach danych – nierzadko z bardzo różnych źródeł.

Oferujemy obsługę Google Analytics w zakresie:

  • analizowanie źródeł ruchu i struktury sprzedaży produktów
  • monitorowanie wskaźników w Google Analytics i ich optymalizacja
  • integracja konta AdWords z Google Analytics
  • śledzenie ścieżek konwersji i ich poprawa przy współpracy z Adwords oraz pozycjonowaniem
  • konfiguracja filtrów w celu pozbycia się ruchu spamowego
  • analiza danych pod kątem zmniejszania współczynnika odrzuceń – bounce rate

Google Analytics

Google Analytics to podstawowe narzędzie naszej pracy. Pozwala na analizę zachowania użytkowników, zdiagnozowania najważniejszych problemów w strukturze i treści strony czy prześledzenie ROI poszczególnych kampanii reklamowych i kanałów sprzedażowych.

Poprawna konfiguracja Google Analytics

Żeby móc analizować dane, trzeba je zbierać w poprawny sposób, więc zawsze pierwszym krokiem w analityce jest sprawdzenie prawidłowości implementacji kodu Google Analytics czy Tag Managera. Dlaczego to takie ważne? Bez sprawdzenia poprawności wdrożenia kodu, nie mamy pewności, że pracujemy na danych, które naprawdę odzwierciedlają rzeczywiste zachowania użytkowników i realne problemy.

Najczęstsze problemy? Powtarzający się kod Google Analytics oraz nieprawidłowa konfiguracja wpływająca na zawyżenia lub zaniżenie współczynnika odrzuceń i długość trwania sesji.

Optymalizacja konwersji i ścieżki zakupowej

Najważniejszym zadaniem w trakcie analizy danych w Google Analytics jest zdiagnozowanie problemów na stronie, które negatywnie wpływają na konwersję i ścieżkę zakupową. Google Analytics pozwala np. na znalezienie stron często odwiedzanych przez użytkowników, ale charakteryzujących się wysokim współczynnikiem odrzuceń czy znalezienie perełek, które często prowadzą do zakupu, ale niewielu użytkowników do nich dociera. Wszystko to pozwala na popartą twardymi danymi zmianę struktury strony czy eksperymenty z treścią na poszczególnych podstronach.

Google Analytics to także świetne narzędzie w analizie efektów z poszczególnych kampanii reklamowych. Dzięki niemu można zdefiniować, które kanały najlepiej sprzedają, a które mogłyby sprzedawać lepiej. A mówiąc inaczej, Google Analytics umożliwia sprawdzenie wartości działań marketingowych i ROI poszczególnych kampanii reklamowych.

Analiza zachowania użytkowników

Jednak analityka internetowa nie kończy się na samym Google Analytics, to zagadnienie dużo bardziej rozbudowane. Kluczowe w analizie zachowania użytkowników jest chociażby stosowanie heatmap czy rejestrowanie zdarzeń za pomocą zewnętrznych aplikacji.

Analityka w SEO

 

Najważniejszym zadaniem analityki w SEO jest wytypowanie najbardziej optymalnych słów kluczowych pod pozycjonowanie. Ale na tym analiza się nie kończy. Równie ważne jest sprawdzenie założeń, a więc przeanalizowanie tego, czy wybrane słowa kluczowe rzeczywiście przynoszą wartościowy – a więc konwertujący – ruch z organicznych wyników wyszukiwania.

Analityka i kampanie Google AdWords

Google AdWords jest rozbudowanym narzędziem, umożliwiającym szczegółową analizę prowadzonych kampanii. W trakcie prowadzenia kampanii Google AdWords zawsze na bieżąco analizujemy efekty, a po zakończeniu działań przeprowadzamy jeszcze jedną analizę – podsumowującą wszystkie wykonane działania.

Analityka i Facebook Ads

W trakcie analizy kampanii reklamowych na Facebooku wykorzystujemy nie tylko Google Analytics, ale także narzędzia udostępniane przez samego Facebooka. Co dzięki temu możesz osiągnąć? Przede wszystkim popartą danymi optymalizację następnych kampanii i jeszcze lepsze wykorzystanie budżetu przeznaczonego na reklamy na Facebooku.